ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ vs ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Στα βιολογικής καλλιέργειας αμπέλια ΔΕΝ χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα - φυτοφάρμακα (παρατηρήστε την ανάπτυξη χλόης, κάτω και ανάμεσα στο κλήματα). Αντίθετα στα συμβατικά αμπέλια χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα(παρατηρήστε την αποξήρανση της χλόης κάτω από τα κλήματα).