ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   Η αποσταγματοποιία ιδρύθηκε το 1999 με βάση την ελληνική αλλά και την κοινοτική νομοθετική ρύθμιση , αντικαθιστώντας τους δυο οικογενειακούς άμβυκες που λειτουργούσαν από το 1931.   Εκμεταλλεύεται αποκλειστικά τους χαμηλής στρεμματικής απόδοσης οικογενειακούς αμπελώνες, που βρίσκονται στο Μουζάκι Καρδίτσας, στη θέση «επισκοπή», Βυζαντινή μετονομασία στα χρόνια του Ιουστινιανού, της πόλης των «Αρχαίων Γόμφων». Καλλιεργούνται οι ντόπιεs ποικιλίες Λημνιώνα ή Λημπιώνα, Μπαντίκι και Ασύρτικο, καθώς και οι ξενικές Σιράχ και Μερλώ, που αποκτούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω του υπέροχου κλίματος της περιοχής. Από την αρχή του 2009, στους αμπελώνες εφαρμόζεται βιολογική καλλιέργεια και στην επόμενη σοδειά θα υπάρξει παραγωγή και εμφιάλωση τσίπουρου και κρασιού από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας.