ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παράγονται δύο τύποι τσίπουρου, το ΤΣΙΠΟΥΡΟ   με Γλυκάνισο και το ΤΣΙΠΟΥΡΟ χωρίς γλυκάνισο. Στην αγορά κυκλοφορούν με την επωνυμία ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - ΛΙΑΠΠΑ σε φιάλες των 100mΙ, 200ml, 500ml και 700ml .Η παραγωγή και εμφιάλωση γίνεται με την  εφαρμογή συστήματος ασφαλείας ΗΑCCΡ. ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΚΡΑΣΙΑ Παράγονται δύο τύποι κρασιών. Λευκό από τις ποικιλίες  Μπαντίκι,  Ασύρτικο και ερυθρό από τις ποικιλίες Λημνιώνα,  Σιράχ και Μερλώ. Στην αγορά κυκλοφορούν με τις ετικέτες:  “Ρόγγια” ΛΕΥΚΟΣ και ΕΡΥΘΡΟΣ σε φιάλες των 750mΙ, “Το λιθάρι” ΛΕΥΚΟΣ και ΕΡΥΘΡΟΣ σε φιάλες των 500ml. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ www.ebloko.gr